ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ , ಕರ್ನಾಟಕ - "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ "21 ರಿಂದ 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ( ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

BDS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ 2022-23 ಸೂಚನೆಗಳು

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಘಟನೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2022-23

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ staff nurse ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2022

ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ VIMS 2022 ರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2022

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ Jan 2022

ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

VIMS ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

SR, Intensivist, CMO, GDMO ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಎಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 2022

ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಿಂದ ವಾಕ್-ಇನ್-ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ತಿಡ್ಡುಪಾಡಿ ಆದೇಶ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೂಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ವಾಕ್-ಇನ್-ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೂಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ವಾಕ್-ಇನ್-ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೂಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ

ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಆದೇಶ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೂಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೂಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ CMO-ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ CMO-ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್ 12 ಮತ್ತು 13 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತುರ್ತು ಗಮನ

MBBS 2021-2022 ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿಯ VIMS ನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

GDCRI, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪದವಿ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021-22

GDCRI, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ BDS ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು 2021-22

ಪಿಜಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು 2021-22

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080